Skip to main content

RESULT

ALL INDIA FINALS

Winners

Middle

Raheel Verlekar
Manthan Savla
Manasvi Parab
Rachit Agarwal
Revant Nangalia

Wes_ApA_Middle_2022_14486

Senior

Ansh Chauhan
Disha Goel
Harshul Aggarwal
Shorya Gupta
Siddharth Sharma

Nor_ApA_Senior_2022_14220

Runner Up

Middle

Agasthya Sekar Ramkumar

Sou_2_ApA_Middle_2022_14217

Senior

YUG GABANI
SUBHIKSHAA PILLAI
VEDANGI KEDARE
VIREN SUTHAR

Wes_ApA_Senior_2022_13933

Winners

Beginner

P. Prajesh
P.L.Vidhulan

Sou_1_GrG_Beginner_2022_14067

Junior

Shanaya Duggal
Pankhui Gautam

Nor_GrG_Junior_2023_15250

Middle

Reetika Srivastava
Mahika Raheja
Shaanvi Tyagi

Nor_GrG_Middle_2022_14937

Senior

Krishav Joneja
Aashree Jain
Daksh Verma
Priya Yadav
Nabhya Gupta

Nor_GrG_Senior_2022_14657

Runner Up

Beginner

VShanvi Sharma

Nor_GrG_Beginner_2023_15274

Junior

PRATHEEK.O

Sou_1_GrG_Junior_2022_14857

Middle

Soha Shahjade

Wes_GrG_Middle_2023_15235

Senior

Aabiya lakshmi s
Logeshwari
Jayati G
Manasa Mahadevan
Neha D

Sou_1_GrG_Senior_2022_14470

Winners

Junior

Manay Patel

Wes_CoC_Junior_2023_15272

Middle

Gowtham Sankaranarayanan

Sou_1_CoC_Middle_2022_13829

Senior

Arunnya Varma
Shobhit Mehandiratta
Samridh Jain

Nor_CoC_Senior_2022_13775

Runner Up

Junior

Myraa Garg

Nor_CoC_Junior_2023_15265

Middle

SHAURYA VISHAL MEHTA
RUDRANSH KALA

Nor_CoC_Middle_2022_15025

Senior

Nisarg Shah
Veer Shah
Nidhi Lohana

Wes_CoC_Senior_2022_13803

Winners

Middle

Yash Varshney
Tarang Katiyar

Nor_WeW_Middle_2022_14603

Senior

Aryan Dinakaran
Heth Gala
Seeya Sharma
Ananya Nair

Wes_WeW_Senior_2022_14333

Runner Up

Middle

ANNAMALAI
RUBA DARSHAN

Sou_1_WeW_Middle_2022_14975

Senior

Siddharth

Sou_1_WeW_Senior_2022_14924

Register Now

Contact Us

Phone: 022-42018000

Email Us

info@designchampionship.in